Започва принудителното премахване на незаконните обекти на територията на най-големия ни курорт Слънчев бряг.

То се осъществява от ръководството на едноименното акционерно дружество в комплекса, съобщи Burgas24.bg.

Неугледните търговски постройки години наред бяха отдавани под наем без да имат необходимите документи и разрешителни. В същото време павилионите създаваха и лош имидж на курорта.

Много от незаконните обекти са изградени върху терени, собственост на хотелиерите в комплекса. Въпреки непрестанните проверки, голяма част от търговците си продължаваха да поставят тенти и стойки със стоки по тротоарите. Така пешеходната зона в комплекса се стесняваше с всяка изминала година.

Ръководството на "Слънчев бряг" АД стигна до решението след редица оплаквания от страна на бизнеса, туроператори и гости на комплекса.

Работна група от представители на дружеството, община Несебър и РДНСК изготви през сезона констативни протоколи на всички търговци в нарушение. До този момент от община Несебър са съставени вече около 300 акта за незаконни строежи. Близо 130 са заповедите за премахване на временни обекти.

Всички те са обжалвани в съда и са с влезли решения. Продължават обаче да излизат и нови решения. В момента са изпратени 70 покани към собствениците на незаконни обектите за доброволното им премахване, които са с 14 дневен срок. Очаква се след средата на октомври да започне и принудителното им премахване от служителите на община Несебър и полицията в случаите на отказ от собствениците.