От Държавен фонд "Земеделие" решиха да предоставят 1 044 775 млн. лева за компенсиране на щети, причинени от неблагоприятни климатични събития (природните бедствия през 2017 г.), съобщиха от ДФЗ.

700 000 лв са отпуснати за доплащане по схемата "Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, настъпили през 2017 г.".

Ще бъдат подпомогнати земеделски стопани, чиито заявления са подадени по схемата за държавна помощ в периода от 23 октомври до 10 ноември 2017 г. Помощ се предвижда и за пострадалите от наводнението в Бургас през октомври т.г. - 46 000 лева. Парите ще бъдат платени по линия на минимална помощ de minimis. Предстои да бъдат подготвени указания за разпределяне на помощта.

За отпускане на индивидуална държавна помощ на оранжерия за компенсиране на пропуснати доходи вследствие на неблагоприятно климатично събитие - градушка са предвидени 298 775 лева.

Проектът на индивидуална схема на държавна помощ е разработен в съответствие с чл. 25 от Регламент (ЕС) № 702/2014 г., относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони, съвместими с вътрешния пазар. Предоставят се още 5 млн. лева за имунопрофилактика на животните

От ДФ "Земеделие" ще предоставят 4 993 904 лв. за извършени мероприятия по Схемата за държавна помощ "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните" за периода 1юли - 30 ноември 2017 г.

Парите ще бъдат разпределени по направления, с оглед предоставена информация от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

Помощта се изплаща след решение на Фонда до 10 работни дни след представяне на заявка от страна на БАБХ:

Имунопрофилактични мероприятия - 805 487 лв.

  • Ваксинация против Антракс - 101 325 лв.
  • Ваксинация против Заразен нодуларен дерматит - 704 162 лв.

Алергични диагностични изследвания - Туберкулоза - 3 058 070 лв.

Вземане и изпращане на проби от мозъчен ствол за изследване на ТСЕ - 215 085 лв.

Отразяване на данни по идентификация във ВетИС - 216 916 лв.

Диагностикуми използвани на терен (ваксина Антракс и Туберкулин ППД)-698 346 лв.

Помощта се предоставя под формата на субсидирани услуги и покрива до 100% от допустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните.