Министърът на иновациите и растежа в оставка Даниел Лорер сключи договори с Община Карлово и инвеститора "Ди Би Карго България" ЕООД за финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

След двугодишно забавяне, започналата още през 2020 г. процедура за финансиране на реконструкцията на ул. "Индустриална" е приключена, след като Министерският съвет с решение от 23 юни 2022 г. е подкрепил инвестиционен проект на "Ди Би Карго България", с което упълномощава Лорер да сключи съответните договори договори, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа.

Инфраструктурата ще бъде изградена във връзка с финализиране на изпълнението на сертифицирания инвестиционен проект на дружеството по Закона за насърчаване на инвестициите на стойност 6 820 000 лв. в Карлово.

Средства в размер до 2 690 732 лева с ДДС от бюджета на Министерството на иновациите и растежа ще бъдат предоставени на Община Карлово за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура, за реконструкция на ул. "Индустриална" - участък от км. 0+021,06 до км. 1+516,15 (част от ПИ 505.9501 и ПИ 505.9502 по КККР на гр. Карлово).

Почват консултации за 260 млн. лв. за технологична модернизация на компании

Почват консултации за 260 млн. лв. за технологична модернизация на компании

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране на индивидуален проект е 50 000 лв

Непосредствено след предоставянето на средствата Общината ще може да организира изграждането на инфраструктурата.

Предвижда се реконструкцията на улицата ще доведе до подобряването на транспортните и икономически връзки на всички икономически оператори, развиващи дейността си на територията на Индустриална зона-Карлово, да облекчи натовареното движение и да подобри транспортното обслужване. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на Община Карлово.

"Ди Би Карго България" ЕООД, която предлага услуги в сферата на железопътния транспорт е 100% собственост на Deutsche Bahn AG - една от най-големите световни логистични групи. Освен основния офис на компанията, който се намира в град Карлово, на 130 км източно от София",Ди Би Карго България" има спомагателни офиси и в други части на България.