До средата на 2009 г. амортизираното пътно съоръжение над жп гара „Владимир Павлов" в Бургас може да се срине и да предизвика неизчислими материални щети и човешки жертви.

Това прогнозира депутатът Румен Ангелов.
Народният представител се позовава на експертиза за състоянието на надлеза, изготвена на 7 август 2007 г.

През месец август миналата година консултантите от фирма „ПЪТКОНСУЛТ 2004" категорично препоръчват извършване на цялостна рехабилитация в срок не по-дълъг от 1.5-2 години. Според направения от тях анализ евентуалното отлагане на ремонта би могло да мултиплицира въздействието върху конструктивните части на съоръжението и като следствие да възникне аварийно състояние.

Надлезът е проектиран и изграден през 70-те години на миналия век. Той е част от международния път I-9 и през него минава основният пътен трафик към южните черноморски курорти и ГКПП „Малко Търново".
През това съоръжение преминават и голяма част от товарите за пристанище Бургас и промишлените предприятия в района.

Според експертите спешно трябва да бъде ремонтирана настилката по съоръжението с цел да не се допусне динамично въздействие върху конструкцията , както и да не се допусне вероятността от цялостно компроментиране на плочата и образуване на пробойни. Наложително е и частично рехабилитиране на главните греди от предварително напрегнат стоманобетон.
В зависимост от изследванията за устойчивост на земетръс трябва да се усилят стълбовете на цялата конструкция.

Рухването на надлеза ще блокира транспорта, строителството и туризма в Бургаска област. При една такава ситуация избягването на човешки жертви в натоварения пътен участък е почти невъзможно - смята депутатът Румен Ангелов.

Според зам.-председателя на парламентарната комисия по транспорт, за да не се достигне до такава катастрофа, са необходими 7.5 млн. лв., които спешно трябва да бъдат заложени в Бюджет 2009, а самият ремонт да бъде предвиден в програмата на Агенция „Пътна инфраструктура".

Кметът на община Бургас Димитър Николов е уведомил за назряващата катастрофа всички ресорни министерства, институции, агенции и политически сили, но както винаги проблемът изобщо не може да предизвика вниманието на управляващите - твърди депутатът.

Румен Ангелов призовава да бъде оказан силен обществен натиск върху правителството от страна на лидерите на мнение в Бургас, за да може да се гласува необходимата сума.

Трябва да подкрепим кмета в самотната му битка, защото с рухването на подлеза „Владимир Павлов" ще рухне и местната икономика, категоричен е народният представител.

Още тази седмица ще входирам в деловодството питане към министър-председателя и в деня за парламентарен контрол ще задам един единствен въпрос...Защо правителството на България поставя на риск живота на гражданите на Бургас, гарантира Румен Ангелов.