Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив спаси две защитени птици за ден.

Те са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Става въпрос за керкенез със счупено крило и горска ушата сова с наранено око, които са били намерени в района на града.

От РИОСВ поясняват, че керкенезът, наричан още черношипа ветрушка и горската ушата сова са защитени видове, които са включени в Закона за биологичното разнообразие, забраняващ улавянето, унищожаването или обезпокояването на екзеплярите. Нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5 000 лв.

От екоинспекцията посочват, че всяка година през пролетния сезон зачестяват сигналите за паднали от гнездa наскоро излюпени сови. Те напомнят, че когато става въпрос за спасяване на бебета птици, трябва се има предвид, че не всеки случай се отнася за бедстващ екземпляр. В настоящия период малките на горска ушата сова се учат да летят самостоятелно и често падат от гнездата. Родителите им ги откриват и продължават да се грижат за тях. Това не е повод за притеснение, защото малките птици не са ранени и няма нужда да бъдат изпращани в Спасителен център, уточняват от РИОСВ.

Препоръчва се, когато бъдат открити малки птици, те да се поставят върху клон на дърво или на покрива на сграда в района, където са намерени, за да може родителите им да се погрижат за тях.