"Поне 15 некоректни наематели на общински жилища ще бъдат изгонени публично, за да разберат и останалите, че община Пазарджик няма да търпи недобросъвестно отношение към задълженията на гражданите като данъкоплатци".

Това заяви кметът Тодор Попов, цитиран от PA media.

Той уточни, че става въпрос за наематели, които с години не са се издължавали на общината. Наказателната мярка с изгонването на некоректните наематели ще продължи и през следващите месеци.

Длъжниците със задължения от 1000 до 5000 лева са общо 100. Към 76 от тях са заведени съдебни искове.

Общо натрупаните им задължения към общината са над 160 хиляди лева. В същото време над 900 нуждаещи се чакат за общинско жилище.

Кметът на Пазарджик съобщи още, че ще даде възможност дори на некоректни платци да закупят при желание общинските жилища. Това ще улесни и плащането на задълженията към общината.