Заради неплатени сметки търговец на ток на свободния пазар в "Електроразпределение Юг" са получили предложение за спиране от 16 август 2021 г. на доставката на електроенергия към обекти на "ВиК" ЕООД, гр. Хасково, съобщиха от "Електроразпределение Юг".

В случай че заявката не бъде оттеглена, "Електроразпределение Юг" трябва да изпълни това искане. Информирани са както "ВиК" ЕООД, гр. Хасково, така и местните и държавни институции.

Организират протест в Хасково заради увеличение на цената на водата

Организират протест в Хасково заради увеличение на цената на водата

Те искат спешни мерки от отговорните институции

Ролята на "Електроразпределение Юг" при подадена заявка от търговец е ясно регламентирана от Закона за енергетиката, в нормативно установените ангажименти на мрежовите оператори на свободния пазар на електрическа енергия.

От "Електроразпределение Юг" уверяват, че нямат отношение към търговските взаимоотношения между "ВиК" ЕООД, гр. Хасково и дружество доставчик на електроенергия - относно размер на дълга за консумирана електроенергия, срокове и начини на плащане, договорена цена на енергията и други.

ДНСК проверява незаконния водопровод в Хасково

ДНСК проверява незаконния водопровод в Хасково

От общината нямало издадено разрешително за водопровода