Областният управител на Стара Загора Йордан Николов е изпратил до екоминистъра Нона Караджова становище за бъдещото депо за отпадъци.

Според Николов в района на комплекса „Марица Изток" има територии с нарушени от добива на въглища качествени показатели, които могат да бъдат проучени за терен на бъдещото регионално депо.
От 200 хиляди  дка увредени земи в района на комплекса досега са рекултивирани едва 45 хиляди.

Становището си областният управител изпраща след протести на жителите на старозагорското село Ракитница.

В становището си областният управител заявява, че напрежението сред жителите на селото, посочено от фирмата консултант като най-подходящо за изграждането на бъдещото регионално депо за отпадъци, прави невъзможно решаването на проблема.

Освен това според експертизата на РИОКОЗ изграждането на депо край Ракитница ще наруши хигиенно-защитната зона, посочена в Наредба 7 на Министерството на здравеопазването.

Областният управител предлага за бъдещото депо да бъдат проучени терени в комплекса „Марица Изток" и алтернативната площадка на Мандра баир.

Затова е започнало проучване на възможността за преразглеждане на концесионния договор за Мандра баир и за постигане на споразумение с фирмата концесионер.