Предстои да се изготви план за намаляване на рисковете от наводнения по поречието на река Камчия, съобщиха от "24 часа". Това е станало ясно от думите на директора на Института за екологична модернизация Людмил Икономов при представянето на проекта "RECONECT": Възстaновяване на екосистемите и намаляване на хидро-метеорологичния риск".

Според Икономов намаляването на риска от наводнения трябва да се постигне чрез решения, съобразени с природата. Такива мерки са залесяването, създаването на заливни тераси, възстановяването на влажните зони или премахването на изкуствено създадени препятствия. Предвижда се да се разработи и пилотен проект за прилагане на природосъобразни решения в реален район от поречието на реката, за който има реална заплаха от наводнения.

Предложените решения ще бъдат включени и в общите устройствени планове на общините.

По думи на Икономов наводненията у нас са значително по-малко на брой спрямо пожарите. Щетите от тях обаче са 20 пъти по-големи.