На кметовете на Средец, Карнобат и Сунгурларе са наложени санкции заради установени замърсявания в населените места и землищата на територията им, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас.

От екоинспекцията посочват, че глобите за неизпълнение на предписание са от 2000 до 20 000 лева, а тези за неспазване изискванията на Закона за управление на отпадъците - от 3000 до 10 000 лева.

Проверката на РИОСВ-Бургас, извършена през май, е установила, че общинските и републикански пътища са почистени, а речните легла на реките в 13-те общини на област Бургас са в добро състояние.

Били са инспектирани поречията на реките Хаджийска, Ахелойска, Изворска, Факийска, Равногорска, Росенска, Равадиновска, Даръ дере, Ропотамо, Дяволска, Караагач, Писменска, Айтоска, Чакърлийска, Русокастренска, Садовска, Камчия, Мочурица, Съдиевска, Славеева, Оряшка, Потурнашка, Велека, Резовска, Трионска, Младежка, Катун дере, Айдере, Малкотърновска, Черковска, Средецка, Бунарска, Господаревска, Проходска, Олуджак, Крива Река, Изворска, Маринка, Бяла река, Казанлъшка, Кору дере, Козлука, Двойница, Вая, Луда Камчия, Казан дере, Черна река, Вресовска, Алма дере, както и техните притоци.