Крадци са взели реле от прелез между гарите Ловеч и Троян. Кражбата е забелязана от служители на НКЖИ на 16 февруари, които са подали сигнал и в МВР. 

Релейната апаратура е напълно унищожена и сигнализацията на прелеза - звук и светлина - не работят. Така крадците са застрашили безопасността на движение на влаковете и колите, преминаващи през прелеза.

НКЖИ е започнала ремонта на прелеза и очаква той да прикли до 23 февруари 2018 г. Тогава ще бъде възстановено и нормалното функциониране на прелеза.

За да се осигури безопасното преминаване през прелеза до 23 февруари влаковете ще преминават със скорост 15 км/ч и готовност за спиране, и подаване на звуков сигнал.

От НКЖИ призовават водачите на моторни превозни средства да преминават през прелеза в междугарието Ловеч - Троян с повишено внимание.

НКЖИ отново предупреждава за изключителната обществена опасност от посегателствата над елементи и съоръжения от железопътната инфраструктура. Освен нанесените материални щети, кражбите водят до застрашаване на сигурността на движение на влаковете и могат да доведат до произшествия и инциденти с непредвидими последици.