2 800 000 лева е заложения план за 2008-ма година от местни приходи в община Кюстендил.

До началото на месец декември се отчита преизпълнение с близо 900 хиляди лева. Най-големи са постъпленията от данък сгради и такса смет.

В дните преди края на годината броят на желаещите да си платят данъците се увеличава.

По-голям е и броят на данъкоплатците, които внасят сумите по банков или електронен път.

От началото на 2009-та година служителите в общинска дирекция "Местни приходи" започват преизчисление на задълженията въз основа на новите данъчни оценки на сградите. Процесът ще приключи за три месеца.