Въвеждат се цени за ползване на корабно място на Рибарско пристанище - Варна

Между 350 и 8800 лв. ще бъде годишната такса за корабно място. Тя се определя в зависимост от дължината на плавателния съд. Решението за въвеждане на цени за ползване на корабно място на Рибарско пристанище - Варна са включени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Промените в тази наредба бяха одобрени от Правната комисия към Общинския съвет във Варна.

Най-ниската цена ще плащат риболовни кораби и лодки с дължина до 8 метра, а най-високата - плавателни съдове над 40 метра.

От варненската администрация очакват да бъдат постигнати няколко основни цели с въвеждането на цени за ползване на Рибарското пристанище. Сред тях са: опазване на околната среда, устойчиво развитие на риболовната дейност, запазване на занаята рибарство и поминъка на рибарите в региона. Други цели са подобряване на безопасността и условията на труд и засилване на потенциала за развитие на туризма.

Очаква се от промяната в наредбата да спечелят всички - както ползвателите и посетителите, така и общинският бюджет. Варненските администратори очакват, че освен за риболов, хората ще посещават пристанището и за разходка.

Правната комисия одобри и промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци. Собствениците на недвижими имоти вече ще могат да плащат местните си данъци от началото на годината, а не от 1 март, както беше досега.

Поправките предвиждат също недвижимости с данъчна оценка до 1680 лв. да не се облагат с данък. За новопостроените сгради ще се дължи налог от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.