На прага на отоплителния сезон въздухът, който се измерва и се показва на страницата на Столична община, е в норми.

Това заяви заместник-кметът по екологични въпроси Десислава Билева, която заедно с Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" направи проверка на използваната техника, която има за цел недопускане замърсяването на въздуха и околната среда.

Основните замърсители остават битовото отопление, строителството и транспортът, посочи Билева. Столична община отчита значителна тенденция на подобряване качеството на атмосферния въздух. Средноденонощните норми са 50 микрограма и не са надвишени към настоящия момент. Дори в последните три години се вижда едно значително подобряване на показателя на фините прахови частици с 10 микрограма, отчете Билева.

Проверките ще бъдат комплексни и ще стартират от строителните обекти. Само заедно и с масирани проверки ще можем да спрем замърсяването, доколкото е допустимо, категорична бе Десислава Билева.

В процес на одобряване е и новата програма за въздуха и Столична община се надява тенденцията за подобряване на въздуха да продължи занапред.

При завишени нива на качеството на атмосферния въздух остава опцията за въвеждане на зелен билет.

На въпрос на News.bg дали Столична община среща разбиране сред хората, които употребяват стари отоплителни уреди, да ги заменят с нови, например в ромските квартали, Билева съобщи, че от всички 5 450 домакинства, които са подали заявления, отговарят на изискванията и са одобрени.

Директорът на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Бойко Рановски посочи, че целта на проверките не е да се налагат глоби и санкции, а да накарат всеки, който извършва строителни превози, да работи по правила, да спазва закона и да има нужните документи.

Основното е как се превозват инертните материали, като важното е те да не бъдат разпилявани и да не замърсяват околната среда. Освен това ще се следи и техническата изправност на превозните средства.

Рановски уточни, че е одобрена Наредба 32, която предвижда да бъдат поставяни пет вида стикери за екологичност на автомобилите. Предвижда се такива стикери да има на всички автомобили, като първата степен ще бъде за колите, които замърсяват повече, а последната пета степен за коли с висок процент на екологичност.