Водата в жилищен блок в кв. "Изток" в Перник била негодна за пиене, съобщи Нова телевизия.

От РЗИ-Перник съобщават, че е установено несъответствие по показатели цвят, мирис, мътност, амониев йон, перманганатна окисляемост, колиформи, ешерихия коли и ентерококи.

За резултатите е уведомено ръководството на ВиК дружеството и е връчено предписание.

По разпореждане на РЗИ-Перник водоподаването в района ул. "Бучински път" бл. 3 е преустановено до възстановяване качеството на водата. За жителите в блока ще бъде осигурена водоноска.

Екипи на "ВиК" ООД Перник ще извършват ремонтни дейности. РЗИ информира, че водата в района не е годна за питейно-битови цели и препоръчва същата да не се използва. След вземане на контролни проби и възстановяване качеството на водата, населението ще бъде информирано.

Във всички останали райони на Перник и населените места с режимно водоподаване водата е с добри показатели, с изключение на показател манган, уточнява РЗИ.