Водата от шест обществени чешми в пет села в община Ловеч не е годна за пиене.

Това е установила Регионалната здравна инспекция в Ловеч след взети проби от тези водоизточници.

Служители от отдел "Лабораторни изследвания" са извършили проверки на 14 обществени местни водоизточници.

Отклонения са установени по показателя "Мътност" при пробите от "Голямата чешма" в село Къкрина и "Селската чешма" в село Старо Стефаново. По компонента "колиформи и микробно число" не е годна за пиене водата от "Голямата чешма" в село Брестово, "Голямата чешма" в село Къкрина, чешмата Соланчери в село Малиново, "Белярска чешма" и "Селската чешма" в село Старо Стефаново и "Селската чешма" в село Казачево.

Населението на селата е уведомено, поставени са и предупредителни табели на самите чешми, че водата е с променливи качества и не е годна за пиене.