Правителството обяви за публична държавна собственост два имота в местността "Дълбоки дол" край с. Оплетня, община Своге и ги предостави за управление на Националната компания "Железопътна инфраструктура".

Имотите са необходими за изпълнението на проект, за неотложно укрепване на слабо място в междугарието Лакатник - Елисейна, по втора железопътна линия София - Варна.

Реализирането на проекта е важно, с оглед осигуряването на условия за безопасно и ефективно ползване на инфраструктурата от участниците в железопътния транспорт.

От частна в публична държавна собственост беше променен статутът на два имота с обща площ 8 кв. м в местността "Лойна могила" край Панагюрище. Теренът е необходим за изграждането на шахти към тръбопровода от пречиствателната станция за питейна вода.

С друго решение правителството отне от НСИ правото на управление на имот, поради отпаднала необходимост.

Имотът е публична държавна собственост и представлява 27 помещения в административната сграда на бул. "Христо Ботев" №135 във Враца.

Областният управител е упълномощен да състави акт за частна държавна собственост на имота.