Отпадъчни води са замърсили река Бели Лом край Разград. Това е установила екоинспекцията в Русе.

Нарушението е констатирано при проверка заради сигнали за замърсени води в коритото на реката и неприятни миризми. Извършен е обход по поречието на Бели Лом, в района на селата Дряновец и Гецово.

Екоинспекторите са усетили неприятна миризма, характерна за преработката на царевица, а по бреговата ивица са установени отлагания със сиво-черен цвят.

Експертите на РИОСВ са извършили проверка на ГПСОВ-Разград, с оператор "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД. Установено е пропукване на бетона на аварийния канал, в резултат на което се отвеждат непречистени отпадъчни води до нерегламентирана канализационна връзка към реката.

Очакват се резултатите от анализа на водните проби. На оператора "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД е съставен акт за констатираното нарушение.