Демонстрационно гласуване с електронната система на общинския съвет на Пазарджик направиха ученици от града, съобщава PA media.

Това стана в края на срещата между председателя на общинския съвет Георги Йорданов с учениците от паралелката по стопански мениджмънт на пазарджишкото училище, които гостуваха в местния парламент. Мнозинството от тях са от ромски произход.

С абсолютно мнозинство „съветниците" от 9-ти клас на СОУ „Димитър Гачев" в Пазарджик гласуваха за удължаване на ваканцията.
„Предложението" за въвеждане на униформи „мина" обаче само с няколко гласа „За" повече.

Председателят на Съвета запозна своите гости с организацията и дейността на местния парламент и как протича едно редовно заседание.

Учениците поискаха хандбалното игрище в училищния двор да бъде застлано с изкуствена трева, а преподавателите използваха възможността да поставят въпроса за въвеждане на помощник-учители в паралелките с преобладаваща ромска пълняемост.

В срещата участваха и общинските съветници Янко Ангелов от ДПС и Сашо Ангелов от партия „Рома".