Реконструират и обновяват водопроводна инфраструктура в община Минерални бани, съобщиха от местната администрация.

По думите на зам.-кметът на общината Нуртин Сабри за целта е подписан договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони.

С отпуснатите средства от 5 828 381 лева ще бъде реконструиран външен водопровод от помпена станция "Караманци" до селата Боян Ботево и до Ангел войвода.

Зам.-кметът уточни, че обновяването на вътрешния водопровод в Боян Ботево и Ангел войвода представлява цялостна подмяна на амортизираните етернитови тръби с полипропиленови.

По проекта ще бъде реконструирано и трасето от помпена станция "Сърница" до село Сърница.

Предвижда се и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в Минерални бани - втори етап.

По думите на зам. -кмета реализацията на проекта ще доведе до минимум загубите от питейна вода и разходи за аварии.