Реките към казанлъшкия язовир "Копринка" пресъхнаха, съобщи БНР.

Водоемът е с много ниско ниво, а дава питейна вода на три области. Язовир "Копринка" е запълнен едва на 13%. В последните месеци не е валял дъжд.

Няма опасност от воден режим в областта, заяви инж. Тотьо Ангелов от ВиК - Стара Загора.

Експерт по водите: Умишлено се създават водни кризи

Експерт по водите: Умишлено се създават водни кризи

Очакват се загуби в язовирите "Ястребино", "Тича", "Камчия"

"Основно язовирът се ползва за напояване, но косвената роля на язовира е поречието на река Тунджа, където има изградени кладенци и сондажи за водоснабдяване на Стара Загора и Казанлък. Когато нивото на Тунджа е в добро състояние, кладенците са в основната си роля", заяви инж. Ангелов.

В сегашната ситуация нивото на река Тунджа е спаднало, което влияе на кладенците и те се нуждаят от продълбочаване за дейността на водоснабдяването. Според него, сега няма опасност от воден режим и хората не бива да се тревожат, каза инж. Ангелов.

Необходимо е обаче ограничаване на водоподаването, заради което се подканят абонатите водата да се използва рационално, за да няма разхищение.