По време на среща между министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов и представители на бизнеса от региона, стана ясно , че за 2022 година предприятията в Казанлък отчитат приходи от над 1,8 млрд. лв. Срещата е организирана от кмета на община Казанлък Галина Стоянова.

"За голяма част от хората Казанлък е познат като долината на розите, но потенциалът на общината далеч не се изчерпва само с това. В последните години сме свидетели на ускореното развитие на този район в индустриално отношение, което се потвърждава и от стабилния ръст на икономическите показатели". Това каза министър Никола Стоянов. "Често говорим за нови инвестиции, но също толкова важно е да търсим всички възможности за растеж и по-висока конкурентоспособност на българските предприятия", каза още Никола Стоянов.

Най- силният сектор в общината са производствените компании. Те допринасят 63% от добавената стойност за икономиката в региона, а в тях работят почти 70% от заетите. Инвестициите в общината възлизат на над 742 млн. лева.

И храните трябва да поевтинеят, настоя министър Стоянов

И храните трябва да поевтинеят, настоя министър Стоянов

За момента икономически се движим добре

Министър Стоянов обясни "Само по Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени над 200 млн. лв. за изграждане на индустриални зони и това е още един инструмент, който можете да използвате". Той насърчи и общината да предприеме стъпки за вписването на зоната в Регистъра на индустриалните паркове. Това би било предимство при подготовка на бъдещи проекти.

Министър Стоянов се запозна с производствения процес в предприятието "М+С Хидравлик" АД. В него работят над 1350 души, а голяма част от продукцията е за експорт и се пласират в цял свят. Това е едно от най-големите предприятия от този сектор за региона.