На 4 април тази година Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" към министерството на околоната среда и водите (МОСВ) е информирала Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково за установено несъответствие в качеството на питейната водата.

Несъответствието било по химичен показател "уран" и "алфа активност" в някои тръбни кладенци, използвани за питейно-битово водоснабдяване на част от гр. Хасково.

РЗИ - Хасково нарежда незабавното взимане на проби от всички тръбни кладенци, използвани за водоснабдяване в града. Пробите са изследвани в лабораториите на Националния център по радиобиология и радиационна защита. Според предварителните резултати, в четири от деветте водовземни съоръжения продължава да се отчита, макар и в по-малка степен, несъответствие по химичен показател уран.

С цел превенция на общественото здраве със заповеди на директора на РЗИ-Хасково (от 7 и 11 април) е разпоредено на ВиК дружеството да бъдат спрени всички тръбни кладенци, показали несъответствие в качеството на подаваната вода. Мярката е съобразна на резултатите от направените химически анализи и предварителните резултати от последните проби на питейната вода.

Според управителя на ВиК - Хасково предписанията на РЗИ - Хасково вече са изпълнени и рискове за здравето на хората не съществуват.

От РЗИ - Хасково са взети нови проби за анализ, които да установят ефективността на предприетите мерки. Целта е да се предотвратят евентуални здравни рискове за хората при продължителна употреба на вода с отклонения по химични показатели.

Здравната инспекция в града изиска и осигуряването на техническа възможност за довеждане на вода от съседни зони на водоснабдяване с качества, отговарящи на нормативните изисквания.

Министерството на здравеопазването провежда срещи с всички отговорни ведомства за координиране на съвместните действия за решаване на проблема и проучване на причините, довели до установените отклонения.

Минералната вода в Стрелча е радиоактивна

Минералната вода в Стрелча е радиоактивна

Стойностите са 4 пъти над допустимите

Припомняме, в края на февруари беше установено, че минералната вода от "Топлата чешма" в Стрелча е радиоактивна и вредна за здравето. Радиоактивните показатели бяха многократно завишени. Показателите на естествения уран и на общата бета-активност са 4 пъти над допустимите стойности. При общата алфа-активност завишението е 36 пъти. 

Друг подобен случай беше установен в края на 2010 г. в град Меричлери и село Великан, Хасковска област. Там бяха регистрирани проби на питейна вода, съдържащи близо два пъти по-голямо съдържание на арсен от допустимото.

В хасковско продължават да пият вода от водоноски

В хасковско продължават да пият вода от водоноски

Първата проба със завишено съдържание на арсен в питейната вода