Отпадни води от винарска изба в Съединение са причинили замърсяване на река Потока край града, съобщи БНР.

За инцидента е сигнализирал собственик на рибарник в района на село Костиево, който описал, че водата е с неприятен мирис и тъмносин цвят.

Проверката на РИОСВ показала, че две съоръжения на винарската изба - за битово-фекални и за отпадъчни производствени води, се изливат в канал, който се влива в р. Потока на 100 метра след обекта.

Взети са проби от замърсените води, които предстои да се изследват.

Екоинспекторите са постановили да се преустанови заустването, тъй като разрешителното му по Закона за водите е с изтекъл срок.

Дадени са и предписания да се осигури достъп до пунктовете за мониторинг в срок до една седмица и да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемника.