Министерството на културата финансира проект на община Казанлък за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на сградата на Профилирана хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", съобщи БНР.

Пълният технически проект е внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерство на културата.

Изготвената проектна документация е първата стъпка към реализирането на същинските ремонтни дейности за консервация на сградата, която има статут на местна културна ценност.

Проектът "Преустройство, ремонт на покрив, фасади, ел. инсталации, ВиК инсталация и отоплителна инсталация, е финансиран от Министерство на културата със сумата от 35 000 лв. за изготвянето на инвестиционен проект във фаза работен.