Одобрени са 2 млн. лева допълнителни трансфери по бюджета на община Кюстендил за реализиране на общински проекти.

Средствата ще се използват за ремонт на уличната мрежа, уличното осветление, водопровода за минерална вода, както и за ремонт и оборудване на социални домове на територията на града.

Със заключителните разпоредби на постановлението се предлага преразпределение между обектите на средствата, които са предоставени на община Варна.

Допълнителните средства се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 година.