С новодоставен хидрографен кораб на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" (ИАППД) започна извършване на хидрографни измервания на реката.

Целта на измерванията е да се проучат дълбочините на реката и да се изготвят карти, необходими за актуализирането на навигационно-пътната обстановка.

От 17 до 24 април са обследвани критични за корабоплаването участъци от реката - о-в Кондур, о-в Милка и о-в Вардим, в следствие на което корабоплавателният път е коригиран.

Снимка 354142

Източник: ИАППД

Събраните данни се използват и за анализ на необходимостта от извършване на драгажна дейност, с оглед обезпечаване на корабоплавателния път.

В края на февруари е подписан договор с изпълнител за извършване на драгажна дейност, с който се гарантира корабоплаването.

Снимка 354140

Източник: ИАППД