От проверени 21 строежа на територията на София на 4-ри са съставени актове за административно нарушение. Това показват засилените проверки на Столичния инспекторат за замърсяване от строителни обекти на територията на столицата.

Санкционирани са фирми, извършващи строителна дейност в районите "Триадица", "Витоша" и "Красно село".

Актовете са за непочистена ходова част на камионите и неизгредена плътна строителна ограда на обекта. Целта е да се предотврати замърсяване на пътните платна и въздуха в града.

Продължават и проверките на Столичния инспекторат на пунктове за вторични суровини за нерегламентирано използване на отпадъци за отопление и изискванията за чистота. Инспекторите са проверили 4 пункта за вторични суровини в район "Люлин". Там не са констатирани нарушения.

Рано сутринта неизвестен извършител е изхвърлил строителен отпадък пред 145 детска градина в район "Красно село". Започнато е почистване на района и извозване на строителните отпадъци.