Община Стара Загора започва да набира хора, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в общината. Сегашното преброяване е предвидено за септември-ноември 2024 г., уточни Пламен Йорданов, началник на отдел "Екология, озеленяване и гори".

Това ще се случи за втори път. Самото преброяване се извършва в периода март-юни или септември-ноември веднъж на две години. Тази дейност е в изпълнение на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, както и по Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Стара Загора.

Преброителите трябва да отговарят на определени минимални изисквания - опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина. При липса на кандидати за преброители ще се приемат и студенти, които следват в специалности в областта на ветеринарната медицина и статистиката, като те ще трябва да представят уверение от съответното висше учебно заведение

За преброяването са необходими четирима души, които ще сформират два екипа - един за територия на град Стара Загора и втори за останалите населени места в Стара Загора. Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на общината.

Към двата екипа могат да се включат доброволно и представители на организации за защита на животните. Необходимите документи са заявление за участие в свободен текст, диплома за завършено подходящо образование според условията в Наредба № 4, друг документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина, копие на документ за самоличност и уверение от ВУЗ, ако кандидатите са студенти.

Срокът за подаване на документи е до 19 юли в стая 606 на шестия етаж в сградата на Общинска администрация - Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107.

Спасени при спецакция птици са пуснати на свобода край Стара Загора

Спасени при спецакция птици са пуснати на свобода край Стара Загора

След като 24 екземпляра бяха открити и иззети от дома на пловдивчанин