София се нарежда на десето място в света по мръсен въздух днес, съобщава БГНЕС.

Към 11.00 часа показателите на фините прахови частици PM2.5 за столицата сочат 49.3 µg/m³, което нарежда града в оранжевия сектор по замърсяване на въздуха.

На първо място в антикласацията се нарежда град Лахор в Пакистан, следван от Делхи, Индия, Пекин, Китай, и още няколко града в Китай и Индия.

От европейските градове на девето място преди нас е само Краков в Полша. Непосредствено след нас се нарежда Белград в Сърбия, който днес също е в оранжевия сектор по замърсяване на въздуха.

Най-чист през днешния ден е въздухът в Скопие, Северна Македония, който е в зеления сектор.

София влезе в топ 3 по мръсен въздух в света

София влезе в топ 3 по мръсен въздух в света

Преди столицата ни се нареждат само Делхи и Лахор

От сдружение "Въздух за здраве" посочват, че през последните години сме свидетели как процесите на урбанизация превърнаха съвременните градове в огромни прекомерно застроени мегаполиси, задръстени от автомобили и силно замърсен въздух, който се диша все по-трудно, и от ден на ден става все по-опасен за здравето на хората

По данни на Европейската агенция за околната среда именно замърсеният въздух е най-голямата заплаха за здравето на жителите в големите мегаполиси - ежегодно в ЕС мръсният въздух причинява над 400 000 преждевременни смъртни случаи.

Според изследване на Европейския алианс за здраве вследствие на мръсния въздух обществото ни търпи и сериозни финансови загуби. Проучването, което обхваща 30 държави и 432 европейски градове, посочва, че през 2018 г. общите социални разходи са над 166 милиарда евро, като средните разходи за щети от замърсяване на въздуха в един град се равняват на 3,9% от БВП на дадена държавата. Това предполага, че годишно всеки европеец губи над 1000 евро от своето благосъстояние заради лошото качество на въздуха.

Тази година България подкрепи глобалната инициатива "Здравословният град на утрешния ден" ( Our healthy cities of tomorrow ).

Призовава се за подобряване здравето на гражданите и средата, в която живеят. Освен това експерти у нас се включиха с препоръки за превръщането на градовете в здравословни места за живеене. Предвиждат се централни градски части с нискоемисионни зони, зелени пространства и повече възможности за удобно и безопасно придвижване пеша. Необходимо е да бъдат разширени и зелените места за отдих и спорт на открито. Друга възможност за по-чист въздух е подобряването на градската мрежа с чист, достъпен и удобен обществен транспорт. Препоръките към властите са свързани и с приоритетно развитие на електрическия и нискоемисионен надземен и подземен обществен транспорт, както и с разширяването на безопасните алеи за алтернативен придвижване, и създаване на велосипедни магистрали.

От сдружение "Въздух за здраве" считат, че София е с потенциал да бъде един от здравословните зелените градове в Европа. Това обаче зависело от усилията на институциите, които да го реализират и да гарантират здравето на гражданите си.