От информационната агенция уточняват, че пред централния й вход "процъфтява" сметище, а пред самата сграда преливат хиляди кубици вода. Така достъпът до гарата става невъзможен. Налага се пътниците да обикалят, за да успеят да достигнат до сградата и пероните на гарата.

Припомняме, че в средата на 2019 г. започна ремонт на три гари в София - Подуяне, Казичене и Искър. Проектът за реконструкция на гара Казичене беше завършен в средата на 2021 г. със средства от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура". Стойността на целия проект е над 7,5 млн. лв., а само за гара Казичене бяха отпуснати 1,1 млн. лева без ДДС, като срокът за изпълнение беше 10 месеца.

Още от 2021 г. обаче павираната улица "Околовръстна", която минава пред гара Казичене се оказва в лошо състояние.

Приемното здание на настоящата гара Казичене е построено през 1964 г. Проектът за реконструкция и модернизация обхваща приемното здание на жп гара Казичене със ЗП 552 м2, както и ландшафтно оформление на окологаровото пространство.

Според данни на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НЖКИ) обхватът на обекта е включвал цялостна реконструкция на инфраструктурата и помощните технологични сгради и съоръжения чрез внедряване на нови енергоефективни и високотехнологични модерни инсталации - за отопление, климатизация, осветление, информация и други.

Започва ремонт на три гари в София

Започва ремонт на три гари в София

Това са гара "Подуяне", "Казичане" и "Искър"