Състав на Върховния административен съд не разгледа жалбата на община Пловдив срещу решението за извозване на столичния боклук на сметището в Цалапица.

Мотивът на съдиите е, че общината е пропуснала срока за искане на спиране на предварителното изпълнение на решението на МС.

Определението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок.

Съгласно закона, разпореждането, с което се допуска или отказва предварително изпълнение, може да се обжалва пред съда в тридневен срок от съобщаването му.

В случая, пловдивската община е получила административният акт с включеното в него разпореждане за предварително изпълнение на 18 септември - срокът за обжалване е изтекъл на 21-ви, а жалбата е подадена чрез Министерския съвет на 23-ти.

От ВАС уточняват, че по жалбата срещу самото решение на МС е образувано дело, което ще се гледа на 8 ноември.