Отстранено е запушването на главния колектор за отпадни води в Самоков. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

От „Водоснабдяване и канализация” ЕООД София са отстранили запушването на главен колектор №1 в гр. Самоков, намиращ се от източната страна на града до пречиствателната станция за отпадни води. Аварията беше причинена след  безконтролно и неправомерно изхвърлени битови и строителни отпадъци, които вече са извадени от ревизионните шахти по трасето на колектора.

Нормалното протичане на отпадните води е възстановено в канализацията вчера и аварийното им изтичане в р. Искър е преустановено.

Припомняме, че преди дни граждани алармираха, че отпадните води на Самоков се вливат в язовир „Искър” и го замърсяват. Кметът на града информира, че проблемът е свързан със запушване на колектор, а не с повреда в пречиствателна станция.

При отстраняване на запушването непрекъснато са взимани проби от лабораторията на Пречиствателната станция за отпадъчни води – Самоков и са предоставяни на РИОСВ и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен. Всички взети проби са в допустимите норми.

Екипите и техниката на ВиК ЕООД София са работили на терен 4 дни, тъй като върху канализацията са депонирани големи земни маси, които са затрупали ревизионните шахти. По разпореждане на бившия кмет на Община Самоков, разтоварището от строителни отпадъци е разположено върху трасето на колектора и ревизионни шахти, което от своя страна довело до изключително трудното им разкриване.