От 3 април се отварят временните площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми, съобщават от Столичната община.

Те са 30 на брой и са разположени в различни райони на София. Адресите им могат да бъдат намерени на сайта на Столичния инспекторат в секцията "Кампании". Оставените там гуми периодично се извозват.

Площадките работят в сезона на смяна на гумите. Целта е гумите да не се оставят в междублокови пространства и зелени площи.

По данни на общината през 2020 г. на временните площадки са били оставени над 15 000 гуми.

От СО напомнят, че търговските обекти (автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми), в които се извършва смяна на гуми, са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните от дейността им гуми. Задължени са също да осигурят възможност за безплатно приемане на гумите в местата на продажба и смяна на гумите, както и да поставят в търговските обекти табели с информация за възможностите за обратно приемане на използвани гуми.