Общинската агенция за приватизация в София се преструктурира и ще развива дейност в областта на инвестициите и подпомагане на малкия и среден бизнес.
С решение на Общинския съвет е утвърден Надзорен съвет  на агенцията, който ще се състои от общински съветници от всички политически сили.
Към анименованието на самата агенция се прибавя и думата "инвестиции". 
 
Според заместник-председателя на столичния парламент Николай Стойнев, цитиран от БНР, целта е да се улеснят всички предприемачи, които работят на територията на София, като им се предоставят основна база-данни и анализи.
 
Очакванията на Общинския съвет са Агенцията за приватизация и инвестиции да бъде този мост и тази връзка между администрацията и малкия и среден бизнес в София. 

Следващия месец предстои да се разработи програма за приватизация, която да бъде гласувана от Столичния общински съвет. Да бъдат структурирани звената, които ще подпомагат дейността на малкия и среден бизнес и инвеститори в София.