Преподавателите от Стопанската академия в Свищов са в готовност за протести, предаде БГНЕС.

На редовното си заседание Академичният съвет на висшето училище отказа да приеме бюджета за 2019 година заради дефицита по проектобюджета от почти 3 млн. лева и липсата на източници за неговото покриване.

До създалата се ситуация се стигна, след като за поредна година субсидията за Стопанска академия беше значително намалена. Причина е, че все по-малко студенти се обучават по държавна поръчка - само за последните 3 години те са намалели с над 40%.

Спадът в броя на приеманите в академията студенти е резултат от започналата преди няколко години политика за ограничаване на държавно финансирания прием в професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление", както и от твърде големия брой университети в страната, в които се осъществява обучение по икономика.

На заседанието членовете на Академичния съвет посочиха, че подкрепят стъпките на МОН за намаляване на приема по икономика. Според тях обаче държавата трябва да търси механизми за компенсиране на негативните последици за висшите училища, които са специализирани само в обучението по икономика, каквато е и свищовската академия.

Към момента това е единственото в страната висше училище, което от създаването си е обучавало само студенти икономисти. Въпреки че Академията е в тройката на най-добрите български университети в професионалното си направление обаче, субсидията й намалява с всяка година.

Независимо от общото увеличение на средствата за висше образование в страната, през последните години субсидията на Стопанска академия е редуцирана с 38 % (от 6, 9 млн. лева през 2015 г. до 4, 3 млн. лева през 2019 г.).

Недоволството на академичните преподаватели се дължи и на обстоятелството, че въпреки сигналите до МОН, министъра на финансите и парламентарните комисии по образование и по бюджет, те не получават подкрепа от държавата за реализация на започнатата от Академията програма за преструктуриране и намаляване на разходите, която до момента е довела до икономии от 2,4 млн. лева. От висшето училище в Свищов посочват, че понеже няма начин за допълнително намаляване на разходите и генериране на допълнителни приходи поради ограниченията в приема, свищовската академия няма как да разреши сама финансовите си проблеми.

От ръководството на Стопанската академия уверяват, че въпреки създалото се напрежение сред академичния състав финансовите трудности няма да се отразят върху нормалното протичане на учебния процес. Те обаче разчитат на бърза реакция от страна на институциите, за да не се достигне до ескалация на недоволството.