Без никакви дебати общинските съветници дадоха съгласие 30 хиляди тона балирани отпадъци от столицата да бъдат депонирани на сметището Цалапица.

Срещу това държавата ще финансира с 8 милиона лева инфраструктурни проекти в общините Пловдив и Раковски.

Припомняме, споразумение за парите бе подписано между двете общини в началото на януари. Подписването на договора със Столична община ще стане след решението на Министерския съвет за отпускане на 3 милиона лева за финансиране на общински обекти в Пловдив. 

Днес съветниците решиха комисия в състав с по един представител на всички политически групи да проведе преговори за срока на доставка и цената на балираните отпадъци.