Водолазите от състава на Сухопътните войски на България ще проведат водолазни тренировки за повишаване на подготовката си за предприемане на действия под вода.

От днес, 24 юли, до 4 август 2017 година водолазите ще работят за потвърждаване или придобиване на основните водолазни квалификации. Тренировките ще се проведат във военно формирование 54 950 - Бургас. В тренировките ще участват и военнослужещи от военните формирования в Белене, Стара Загора, Казанлък и Варна.

Непосредствен ръководител по подготовката и провеждането на водолазния лагерен сбор е капитан Даниел Маринов, а ръководител на водолазните спускания - старши лейтенант Димитър Маринов от военно формирование 28 880 - Белене.

Военнослужещите ще отработват задачи, включващи организация на водолазните спускания в различни условия и правила за изпълнение, практическо спускане и изплуване с въздушно водолазно снаряжение. Водолазите ще работят още за спускане от плаващо средство. Ще се провеждат и подводни инженерни работи. Тренировките включват и начини и способи за търсене на потънали предмети и аварирала техника и изпълнение на упражнения за сигурност под вода.

Планирано е съвместно мероприятие на тема "Провеждане на занятия по разузнаване и обезвреждане на невзривени боеприпаси и взривни работи под вода".

Повишаването на подготовката и квалификациите на водолазите ще завърши с изпити в открито море, които военнослужещите ще преминат пред водолазно-квалификационна комисия от военно формирование 54 950 - Бургас.

Провеждането на съвместни занятия и учения е важна част от повишаването на подготовката, усъвършенстването на уменията и обмяната на опит на водолазите от състава на Сухопътните войски.