Учениците от 6 до 12 клас в Пазарджик се връщат в класните стаи от понеделник, съобщава БНР.

Всяко училище трябва да изготви график за присъственото и дистанционното обучение в зависимост от броя на заразените учителите и ученици.

Заместник-областният управител Йордан Кожухаров обясни, че ще се търси и мнението на родителите. Той посочи, че има поляризирани мнения "за" и "против" децата да са в училище. Нямало как обаче учениците да бъдат оставени вкъщи до пролетта, тъй като това вреди на тяхното физическо и психическо здраве.

По тази причина се дава възможност на всеки директор да прецени съобразно обстановката как да процедира.