Старши горски инспектор на звено „Хасково“ към Регионална дирекция гори-Кърджали е уволнен дисциплинарно. Причината е неупражнен контрол, съобщават от Изпълнителната агенция по горите.

18 акта за установени административни нарушения по Закона за горите са съставили горските инспектори от РДГ-Кърджали. Нарушенията са констатирани при извършена цялостна проверка на горскостопанската дейност на Общинско горско стопанство-Минерални бани, област Хасково.

Със заповед на шефа на дирекцията по горите са спрени сечите във всички горски площи на територията на община Минерални бани.

За неправилно маркирани дървета за сеч са съставени четири акта. 10 от актовете са за неизпълнение на технологичния план и неупражнен контрол от частно-практикуващи лесовъди.

Четирима служители на общинско горско стопанство са отнесли санкции заради неправилно маркиране и неправилно издадени позволителни за сеч. На трима от тях ще бъде отнета регистрацията за упражняване на лесовъдска практика.

Средно 1000 лв. за всеки акт ще бъде стойността на наложените глоби.

В началото на 2014 г. над село Сърница, община Минерални бани е започнала възстановителна сеч на горските територии.

Комплексна проверка на горскостопанските дейности е извършена през март месец същата година. При нея не са констатирани пропуски при маркирането и извеждането на сечите.

Същата проверка е направена и в началото на 2015 г. Констатирани са пропуски и нарушения. След това е направено предписание на общинската горска структура, обясняват от агенцията по горите.

Три месеца по-късно е извършена нова проверка, която е установила, че предписанията не са изпълнени. Освен това са открити и нови нарушения по дисциплината на ползването. Сечта е прекратена вследствие на проверката. Директорът на общинската горска структура е наказан.

На 14 юли тази година извършена нова проверка, като е съставен акт за неспазване правилата за сеч. Проверките продължават, информират още от агенцията по горите.