В община Пловдив отпада начисляването на лихви за неплатени в срок такси за ползване на детска градина и ясла за периода, в който е сила извънредното положение, съобщи БНТ.

За начисляване и отразяване на плащанията на таксите от 2017 година се ползва електронна система.

В нея автоматично са заложени разпоредбите на действащата Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

Вече се работи по това да бъдат направени корекции в тази система, така че към родителите да се подава коректна информация за дължимите суми.