Обявиха конкурс за 30 вакантни длъжности за лекари във Военномедицинската академия, съобщават от Министерството на отбраната.

Свободните позиции са в клиники в София, Варна, Плевен и Сливен.

Търсят се и медици за медицински пунктове на няколко военни формирования в страната. Две от свободните позиции са за лекари по дентална медицина, а една - за очен лекар.

Сред вакантните длъжности са още хирург, ортопед и анестезиолог.

Конкурсът ще включва два етапа - изпит по физическа подготовка и събеседване с кандидатите.

Заявления за участие могат да се подават до 16 август.

Сред изискванията за кандидатите са: да притежават образование, което съответства на изискванията на длъжността; да не са по-възрастни от 40 години; да са годни за военна служба; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; да нямат друго гражданство; да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение" и др. На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали кадрова военна служба, които отговарят на условията.