С 147 486 лева е финансирано плановото почистване на 13 речни участъци, намиращи се в шест общини на територията на област Враца. Програмата за планово почистване на речните легла е реализирана в обхвата от обекти за 2018 г, съобщават от областната администрация.
Финансирането е отпуснато от Държавния бюджет, а почистването е направено. Междуведомствена комисия извършва обход на речните корита извън урбанизираните територии на област Враца. Целта е да се осъществи държавната политика, свързана със защитата на населението по превенция, готовност за реагиране, реагиране и възстановяване.

На територията на община Борован са почистени 2 участъка по поречието на река Скът с обща дължина 1100 м. В община Бяла Слатина са осъществени дейности по подобряване на проводимостта на река Гостиля, в землището на с. Търнак и река Скът в землищата на гр. Бяла Слатина и с. Комарево.

Пет са почистените речни участъци на територията на община Враца, като е осигурена проводимостта на реките Бистрешка, Въртешница, Рибине, Лева, както и на река Скът в землището на с. Голямо Пещене.

Подобрена е проводимостта на речното корито на р. Ботуня при моста на път II-101 Криводол - Бойчиновци, община Криводол, а за 600 м от коритото на река Скът извън урбанизираната територия на община Мизия е изготвен технически проект за определяне коти на водния стоеж.

Снимка 406086

Източник: Област Враца

На територията на община Роман е извършено почистване на долното течение на р. Курновска до вливането ѝ в река Искър.

С извършените превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия са реализирани мерки за предотвратяване възникването на извънредни ситуации на територията на област Враца.

През настоящата 2019 година предстои да бъде внесена нова Програма за планово почистване на други участъци от речните корита в извън урбанизираните територии.

Снимка 406085

Източник: Област Враца