Цялостно модернизиране на уличното осветление, въвеждане на видеонаблюдение и ремонт на пътищата в Ямбол планира да направи местната управа с дългосрочен заем, съобщиха от община Ямбол.

Размерът на заема е до 17 млн. лева. Ремонтите и камерите ще бъдат направени за 2 години. Общественото обсъждането на това предложение е насрочено за 13 октомври в сградата на общината. Предвижда се заемът да е с две години гратисен период и 10-годишен период на изплащане при лихвен процент не по-голям от 2,5%.

Със средствата ще се финансира изграждане, реконструкция и модернизация на уличното осветление в целия град, както и изграждане на видеонаблюдение в най-невралгичните точки на територията на общината.

Сред останалите инфраструктурни обекти са: основен ремонт (реконструкция) на улици в централна градска част в района на старата автогара, както и на ул. "Търговска" от "стара автогара" до изхода на града при обходен път Изток. Предвижда се ремонт на участъци от ул. "Крайречен булевард", цялостно преустройство и ремонт на района около ДКЦ - 1, заключен между ул. "Независима България", "Г. Раковски" и "Ген. В. Заимов"; основен ремонт на участък от ул. "Преслав" - от ул. "Тимок" до кръстовище село Обходен път Изток.

В проекта се предвижда да има рехабилитация на ул. "Милин камък" и ул. "Руен" и др. Очаква се обособяване на няколко големи паркинг-зони в централна част на града с благоустрояване на околните пространства, както и изграждането на велоалеи по основни пътни артерии.

Мерките са част от управленската програма на кмета Георги Славов за мандат 2015-2019 и са в отговор на конкретни искания от страна на жителите на Ямбол. Изпълнението им е наложително, заради многобройните проблеми, които създава амортизираната и неефективна техническа и пътна инфраструктура.
Успешното реализиране на програмата е в съответствие със стратегическата цел за продължаване модернизирането на Ямбол с ускорени темпове и утвърждаването му като динамично развиващ се град.

Референдумът в Ямбол е незаконен, реши Общинският съвет

Референдумът в Ямбол е незаконен, реши Общинският съвет

Въпросите влизат в противоречие със закона

Изпълнението им обаче не може да бъде покрито от собствените приходи на общината, включените обекти не попадат и в обхвата на програмите по линия на европейското финансиране, заради ограничения финансов ресурс по тях. Единствената възможност за осигуряване на оборотни средства за реализиране на предвидените мерки остава поемането на дългосрочен дълг, каквато практика има в много други общини в страната.

3,8 години затвор за кмета на Ямбол

3,8 години затвор за кмета на Ямбол

Ще бъдат излежани в общежитие от открит тип

В продължение на вече 10 години община Ямбол е сред първенците по финансова стабилност, не са допускани просрочвания на задължения и се поддържа изрядна финансова дисциплина, се казва в съобщението на общината.

Ямболският кмет оправдан изцяло

Ямболският кмет оправдан изцяло

Бургаският апелативен съд отмени присъдата му

Припомняме, това е третият мандат на кмета Георги Славов, чиято кандидатура бе издигната от ГЕРБ. По време на първите му два мандата за 8-годишно управление срещу него бяха водени 6 дела.
По едно от делата той бе обвинен в ощетяване на общинския бюджет за над 2 млн. лева. Окръжният съд в Ямбол и апелативният в Бургас наложиха по делото ефективна присъда от 3 години и 8 месеца, но бе оправдан от Върховния касационен съд.