Започва плащането на местните данъци и такси в София.

От днес те могат да се заплатят на място в районните отдели и по банков път.

5% отстъпка от данъка за имот или за МПС ще ползват заплатилите цялата сума наведнъж до 30 април.

В края на април изтича и крайният срок за плащане на първата вноска на такса битови отпадъци.

Столичани ще получат съобщенията за дължимите суми през следващите дни по пощата или на предоставен от тях имейл адрес.