Язовир Шумен беше зарибен с четири вида риба, съобщават от "Напоителни системи" ЕАД.

Общо 400 000 петдневни личинки са пуснати във водите му - по 100 000 шаран, бял толстолоб, пъстър толстолоб и амур.

Зарибяването цели да подобри генофонда на водоема.

За година личинките могат да наддадат от 500 гр. до килограм в зависимост от условията на живот.

Зарибителният материал предпазва по естествен начин водите на язовира от заблатяване, посочват от "Напоителни системи".