386 земеделски стопани получават компенсация за загубите на своята продукция от природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2015 г., съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Определената сума за това е 3 310 263 лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани. С държавната помощ се обезщетяват 80% от щетите за плодове, зеленчуци, царевица за зърно, царевица за силаж, сладка царевица, тютюн, памук и други култури.

Обезщетението за зърнени и фуражни култури е 50 на сто, а за зимна маслодайна рапица – 30%. На подпомагане подлежат земеделските стопани, които имат констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури, в резултат на неблагоприятни климатични условия.