В Кюстендил вече имат и ловно, и горско стопанство. Териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) в Кюстендил вече са две, съобщи БТА, позовавайки се на предприятието. Освен Държавното ловно стопанство "Осогово", се създава и Държавно горско стопанство "Кюстендил".

Мултиплицирането става от началото на юни. Тогава ДЛС "Осогово" в Кюстендил се разделя на две териториални поделения. Едното запазва досегашното си име и предмет на дейност, а новото е "Кюстендил". Заповедта за обособяването на двете структури е на министъра на земеделието.

Инж. Тони Колев поема управлението на новото горско стопанство с обща площ 36 647 хектара. От тях 22 890 хектара са държавните гори, разположени в 50 землища в общините Кюстендил и Трекляно.

С преструктурирането площта на ДЛС "Осогово" се намалява на 25 492 хектара. От тях 20 420 хектара са държавните гори, разположени в 41 землища в община Кюстендил. За директор на ловното стопанство е назначена инж. Емилия Иванова.