Агенцията по вписванията ще работи извънредно заради изтичащия краен срок за подаване на заявления за обявяване на годишни финансови отчети в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съобщават от Агенцията. 

Всички офиси на Агенцията по вписванията в страната ще работят извънредно в събота, 29 юни с работно време от 09:00 до 15:30 часа.

Очаква се в следващите четири дни да бъдат внесени над 50 000 заявления.

Целта е да се улесни подаването в срок на заявленията. Законовият срок е от 1 януари до 30 юни.

Граждани сигнализираха за опашка пред Агенцията по вписванията в Шумен

Граждани сигнализираха за опашка пред Агенцията по вписванията в Шумен

По думите на чакащите имало проблем със сървъра

Агенцията по вписванията напомня, че освен на гише, документите могат да се подават и онлайн на сайта на Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) - www.brra.bg.

Таксата за подаване на заявления по електронен път е с 50 % по-ниска от тази на гише.

Според статистика на институцията се наблюдава тенденция на нарастващ брой подавани заявления с електронен подпис.

До момента в Агенцията по вписванията са постъпили 238775 заявления за обявяване на годишни финансови отчети. От тях около 80% са подадени по електронен път, а останалата част - на гише.