Асоциация алармира, че 250 ВЕЦ-а могат да спрат работа. Това е позиция на асоциация "Хидроенергия", която е изпратена до медиите.

В нея се обяснява, че измененията в регулаторния режим, направени в последните дни на предходния кабинет, щели да доведат до спиране на работата на повече от 250 водноелектрическите централи в страната.

Тези изменения могат да доведат до още по-голямо поскъпване на електроенергията и заплаха за националната сигурност. Липсата на ясна нормативна рамка пряко застрашава и всички останали водоползватели в България - ВиК дружества, Напоителни системи и индустриални предприятия, уточняват от асоциацията.

Те допълват, че последните промени, въведени чрез новата Наредба за използване на повърхностните води, задължават всички ВЕЦ да представят документ за учредено право на строеж за водовземните съоръжения в речното корито, ако искат да им бъде продължено разрешителното за водоползване, без което те не могат да работят.

Промени в наредба за водите ограничавали дейността на ВЕЦ, пишат работодателите

Промени в наредба за водите ограничавали дейността на ВЕЦ, пишат работодателите

Нулевата премия за ВЕЦ щяла да намали такса "задължение към обществото"

От асоциацията отбелязват, че такъв документ не е изискван при приложимия досега режим за строеж на ВЕЦ и не може да бъде получен от ползвателя при вече пуснат обект в експлоатация. Според тях това окончателно ще блокира работата на сектора, защото съгласно настоящото българско законодателство не е възможно учредяване на право на строеж за вече построено съоръжение.

Те мотивират опасенията си с това, че при рязък скок на цените на електроенергията през настоящата година и спирането на работата на голям брой ВЕЦ може да доведе до още по-голямо поскъпване на електроенергията.

От асоциацията апелират за конструктивен диалог и решителност от страна на служебния кабинет с цел да се даде възможност за спасение на индустрията и създаване на работеща и ефективна нормативна рамка.